موسسه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی سیستانی

تنها وبلاگ رسمی موسسه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی سیستانی مدظله العالی ـ دارالمومنین زابل

موسسه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی سیستانی

تنها وبلاگ رسمی موسسه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی سیستانی مدظله العالی ـ دارالمومنین زابل

کلمات کلیدی

 


به اطلاع می­رساند :

به منظور تعظیم شهادت حضرت زهراء سلام ... علیها و عرض اخلاص و ارادت به محضر صدیقه کبری سلام ... علیها و خشنودی قلب مقدس خاتم انبیا و ائمه هدی صلوات ... علیهم اجمعین در تاریخهای ذیل بیماران در بیمارستان خیریه الزهراء سلام ... علیها  رایگان ویزیت می­شوند

1

دکترراضیه بهزادمهر(متخصص سونوگرافی)

شنبه 28بهمن(صبح)

2

دکترشیماجوادی نیا(فوق تخصص ریه)

شنبه 28بهمن(صبح)

3

دکترموناکمالی اردکانی(متخصص اعصاب وروان)

شنبه 28بهمن(عصر)

4

دکترمحمدحسین صبح خیزی(متخصص جراح عمومی)

شنبه 28بهمن(عصر)

5

دکترسیدعلی میرعباسی(متخصص سونوگرافی)

یکشنبه 29بهمن(صبح)

6

دکترحسین پورمعصومی(متخصص عفونی)

یکشنبه 29بهمن(صبح)

7

دکترشهرام صالحی راد(متخصص چشم)

یکشنبه 29بهمن(صبح)

8

دکترشبیرافسری(متخصص ارتوپدی9

یکشنبه 29بهمن(صبح)

9

دکتریحیی احسان اللهی(متخصص جراح عمومی)

یکشنبه 29بهمن(صبح)

10

دکترمجیدرضااکبری زاده(متخصص اطفال،فوق تخصص عفونی)

یکشنبه 29بهمن(صبح)

 

 

11

دکترمهرنوش بدخش(متخصص پوست)

یکشنبه 29بهمن(عصر)

12

دکتردادخداصوفی(متخصص داخلی)

یکشنبه 29بهمن(عصر)

13

دکترمحمدحسین صبح خیری(متخصص جراح عمومی)

یکشنبه 29بهمن(عصر)

14

دکترحسین شیردل(متخصص اطفال)

دوشنبه 30بهمن(صبح)

15

دکترنسرین میر(متخصص ارتوپدی)

دوشنبه 30بهمن(صبح)

16

دکترحلیمه عالی(متخصص داخلی)

دوشنبه 30 بهمن(عصر)

17

دکترمجتبی اشرافی(متخصص اورولوژی)

دوشنبه 30بهمن(عصر)

18

دکترمهرنوش بدخش(متخصص پوست)

دوشنبه 30 بهمن(عصر)

19

دکترمریم پادرایی(متخصص پوست)

دوشنبه 30 بهمن (عصر)

20

دکترمجیدفرجی(متخصص قلب وعروق)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

 

 ادامه مطالب...


 

21

دکترمهردادشایسته(متخصص قلب وعروق)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

22

دکترپویااستادرحیمی(متخصص اطفال)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

23

دکترحسین پورمعصومی(متخصص عفونی)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

24

دکترمعصومه سلامتی(متخصص سونوگرافی)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

25

دکترسعید عزیزی شول(متخصص چشم)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

26

دکترسیداحسان موسوی لاجیمی(متخصص جراح عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

27

دکترحلیمه عالی(متخصص داخلی)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

28

دکترحسین ترابی(متخصص قلب وعروق)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

29

دکترعلیرضا خسروی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

30

دکتربهنوش بهی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

 

 

 

 

31

دکترصادق گلوی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

32

دکترفاطمه تقی زاده(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(ظهر)

33

دکترجوادمحمودی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(ظهر)

34

دکترزهرا صیادی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

35

دکترمرضیه علویان(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

36

دکتربهاره بهی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

37

دکترمهسامیری(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

38

دکترعلیرضاخسروی(عمومی)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

39

دکتررضاروبین(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

40

دکترعباسعلی داورنیا(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

 

 

 

 

 

 

 

41

دکترناصرشهرکی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

42

دکترعلی اکبر محمدقاسمی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

43

دکترزهره حجازی زاده(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

44

دکترعالیه حیدری نسب(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(صبح)

45

دکترفائقه فیروزی جهانتیغ(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(ظهر)

46

دکترراضیه محمدی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(ظهر)

47

دکترسرورمیر(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(ظهر)

48

دکترسلطان روشن(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

49

دکترفائقه فیروزی جهانتیغ(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

50

دکترمجیدغلامی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

 

 

 

 

 

51

دکترامید ابوالحسنی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

52

دکترمجیدغلامی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

53

دکترفهیمه سرگلزایی(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

54

دکترحمیدخواجه داد(دندانپزشک)

سه شنبه 1 اسفند(عصر)

55

دکترعلیرضا ابریشمی(متخصص ارتوپدی)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

56

دکترمحمدحسن محمدی(متخصص اطفال،فوق تخصص مغزواعصاب)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

57

دکترکامران مرتضوی(فوق تخصص گوارش وکبد)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

58

دکترسعید عزیزی شول(متخصص چشم)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

59

دکترعباس شیبک(متخصص داخلی)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

60

دکتربهنوش بهی(عمومی)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

 

 

 

61

دکترعلیرضا خسروی(عمومی)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

62

دکترجوادافشاری(عمومی)

چهارشنبه 2  اسفند(ظهر)

63

دکترمهسامیری(عمومی)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

64

دکترفرشیدخندان بارانی(عمومی)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

65

دکترمهدی سالارزایی(عمومی)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

66

دکترالهه مسعودی(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

67

دکترساراصادقی(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

68

دکترحمیدخواجه داد(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

69

دکترعلی اکبرمحمدقاسمی(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(صبح)

70

دکترمحمدعلی سرگزی(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(ظهر)

 

 

 

 

 

 

71

دکترراضیه محمدی(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(ظهر)

72

دکترمریم خسروی(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(ظهر)

73

دکترمهساامیری(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

74

دکترعالیه حیدری نسب(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

75

دکتربهاره مسافر(دندانپزشک)

چهارشنبه 2  اسفند(عصر)

76

دکترمهردادشایسته(متخصص قلب وعروق)

پنجشنبه 3  اسفند(صبح)

77

دکترحسن شیردل(متخصص چشم)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

78

دکترلیلی رضایی کهخا(متخصص عفونی)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

79

دکتربهنوش بهی(عمومی)

پنجشنبه 3  اسفند(صبح)

80

دکترسانازخمرمقدم(عمومی)

پنجشنبه 3  اسفند(صبح)

 

 

 

 

 

 

81

دکترفاطمه دوستی(عمومی)

پنجشنبه 3  اسفند(ظهر)

82

دکترفرزادگزمه(عمومی)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

83

دکترمحمدصالح خندان بارانی(عمومی)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

84

دکترسیدعابدهاشمی(عمومی)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

85

دکترزهره حجازی زاده(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(صبح)

86

دکترمحمودرمرودی(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(صبح)

87

دکترمهساامیری(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(صبح)

88

دکترمحمدعلی سرگزی(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(ظهر)

89

دکترجوادملاشاهی(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(ظهر)

90

دکترفاطمه شهرامیان(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(ظهر)

 

 

 

 

 

 

91

دکترعبدالمجیدصفرزائی(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

92

دکتررضاشهریاری(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

93

دکتروحیدسالار(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

94

دکترعالیه حیدری نسب(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

95

دکترمریم خسروی(دندانپزشک)

پنجشنبه 3  اسفند(عصر)

96

معصومه سالارزایی(کارشناس مامایی)

سه شنبه 1  اسفند(صبح)

97

آزمایشگاه

سه شنبه 1  اسفند50درصدتخفیف

98

رادیولوژی

سه شنبه 1  اسفند50 درصدتخفیف

 

 

 

 

 

 

 

زابل ـ خیابان شهید رجائی روبروی رجائی 28 بیمارستان خیریه الزهراء سلام الله علیها وابسته به موسسه فرهنگی حضرت آیت الله العظمی سیستانی مدظله العالی

 


موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۱۲/۰۷
دارالمومنین زابل

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">